Pravna lica

/ Wi-Fi Cene paketa/ Pravna lica

Mesečni iznos za stalni Internet pristup bez ograničenja protoka - FLAT režim

Za uslugu STALNOG pristupa (99%) IWIS-u korisnik plaća fiksni mesečni iznos bez ograničenja u saobraćaju.Video - 1
1500 RSD 8 / 3 Mb/s
 • Javna IP adresa - statička
 • Prioritet u saobraćaju I reda.
Video - 2
3000 RSD 13 / 5Mb/s
 • Javna IP adresa - statička
 • Prioritet u saobraćaju I reda.
Video - 3
5000 RSD 18 / 8Mb/s
 • Javna IP adresa - statička
 • Prioritet u saobraćaju I reda.
Biz - 4
pozovite
 • Javna IP adresa - statička
 • Prioritet u saobraćaju I reda.
Biz - 5
pozovite
 • Javna IP adresa - statička
 • Prioritet u saobraćaju I reda.
Biz - 6
pozovite
 • Javna IP adresa - statička
 • Prioritet u saobraćaju I reda.

Poslovni korisnici dogovaraju brzine u skladu sa potrebama i tehničkim mogućnostima.


Poseban paket za potrebe video nadzora i paralelnog korišćenja interneta.

Cenovnik važi od 01.02.2017. godine

NOVI PAKET: VIDEO!

Naši
Partneri