Politika kvaliteta

/ O nama/ Politika kvaliteta


2014_08_13_152205

 

POLITIKA KVALITETA


Intercom computers d.o.o.  je kompanija čija je pretežna delatnost  prodaja i servis IT opreme.
Misija Intercom computers d.o.o.  je pružanje inovativnih rešenja u oblasti prodaje i servisa IT opreme.

Vizija Intercom computers d.o.o.  je dostizanje statusa lidera u pomenutoj oblasti i u tom smislu je usvojena Politika kvaliteta koja je zasnovana na:                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Održavanju visokog kvaliteta rada i to kroz profesionalni pristup poslu timskim radom, znanjem i kvalifikovanošću  zaposlenih,

• Održavanju konkurentnosti na tržištu stalnim prilagođavanjem trendovima,

• Neprekidnom zadovoljenju sve složenijih zahteva naših korisnika,

• Konstantnom razvoju i usavršavanju zaposlenih putem raznih vrsta obuka, kurseva, seminara kao i istraživanju i proučavanju novih tehnologija,

• Neprekidnom unapređenju organizaciono upravljačkih procesa,

Uključenju  svakog  zaposlenog  u  tokove  poslovanja.  Razvijanju  svesti  svakog zaposlenog o važnosti posla koji obavlja i načinu na koji doprinosi misiji preduzeća,

Razvijanju  odnosa  sa  bitnim  činiocima  ekonomskog,  društvenog  okruženja,  svim interesnim g rupama, klijentima, konkurencijom.


U ostvarivanju postavljenih ciljeva očekujem podršku svih zaposlenih.

Ćuprija, 10. Februar 2014. god.


Izdanje A  ;  Februar 2014

Naši
Partneri