Fizička lica

/ Cene paketa/ Fizička lica

Obračunski period mesec dana.
Cene su date sa uračunatim PDV-om

**Preporuka sa opremom na 5 GHz.

***Isključivo sa opremom na 5 GHz.

BEZ ograničenja u saobraćaju. Dinamička IP adresa iz javnog opsega.
Prilikom otvaranja IWIS naloga dobijete besplatno e-mail adresu.
Sve navedene brzine u tarifnim paketima nisu garantovane već maksimalne pri optimalnim uslovima i preporučenom opremom.

Tehnička podrška radnim danima od 09:00 do 19:00

Subotom od 09:00 do 14:00

Telefoni tehničke podrške: 035/84-77-077: 069/477- 00-77

NAPOMENA: Cenovnik važi od 01.01.2017. godine

Naši
Partneri