Servisni cenovnik

/ Servis/ Servisni cenovnik

 Cenovnik

xx11

* HITNE POPRAVKE - popravci kada korisnik zatraži hitan postupak - cena usluge se uvećava za 50%


* Napomene i uslovi korišćenja usluga servisa
Obavezno treba navesti ime i prezime, adresu, telefon i email korisnika uređaja. Svi nedostatke (oštećenja, ogrebotine) moraju biti prijavljeni kod slanja proizvoda na servis. Završnu proveru fizičkih oštećenja obavlja InterCom Computers prilikom pregleda proizvoda.
Zadržavamo pravo da odbijemo popravku uređaja prema garantnim pravima ukoliko prilikom dijagnostike ustanovimo da je kvar izazvan korisnikovom greškom, nepravilnom upotrebom ili zapuštanjem proizvoda, nepridržavanjem uputstva za upotrebu, pokušajem samostalnog popravke, ako je uzrok kvara programske prirode, kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih delova, kvarove nastale uticajem okoline neprikladnim za rad uređaja, kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava ...), kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada, pritiska i sl.
Trošak i odgovornost prilikom dostave u servis i iz servisa snosi korisnik ili treće lice. Proizvod može biti vraćen o trošku servisa ukoliko je izvršen popravak u garantnom roku i ne kosi se sa gore navedenim garatnim ulovima.
Reinstalacija programske opreme (operativni sistem i ostali programi) te podešavanja istih nisu pokrivena garantnim pravima. Takove usluge pregleda i otklanjanja kvara se posebno naplaćuju prema važećem cenovniku ovlašćenog servisa.
InterCom Computers ne odgovara za podatke koji se nalaze u uređaju! Standardna procedura popravke ne uključuje brisanje podataka sa proizvoda, ukoliko nema drugog načina popravke. Korisnik proizvoda je dužan uraditi sigurnosnu kopiju podataka.
Popravke do 30% tržišne vrednosti proizvoda smatramo ekonomski isplativim. U svim ostalim slučajevima tražimo pismeno odobrenje za popravku. Na odluku korisnika čekamo do 15 kalendarskih dana. Nakon isteka tog roka, reklamirani proizvod vraćamo korisniku uz naplatu troškova dijagnostike i dostave.
Ukoliko korisnik odustaje od popravke, naplaćuju se troškovi dijagnostike prema navedenom cenovniku i eventualni troškovi dostave i skladištenja.
Ukoliko se testiranjem proizvoda dođe do zaključka da je proizvod ispravan, takođe se naplaćuju troškovi dijagnostike kao i troškovi povratka uređaja dostavnom službom.
Svi rezervni delovi ugrađeni u proizvode kojima je istekla garancija, ostaju u vlasništvu firme InterCom Computers  do uplate punog iznosa popravke prema izdatom računu.
Uređaje isporučujemo tek po izvršenoj uplati ili uz potvrdu uplate i izveštaj banke o prispeću sredstava odnosno po uvidu o uplati na račun.
Ukoliko korisnik ne preuzme uređaj u roku 10 radnih dana od završetka servisa naplaćujemo skladištenje za svaki dan skladištenja. Za uređaje koji neće biti preuzeti u roku od 90 dana, a bez prethodnog dogovora o produženom čuvanju, ne odgovaramo.
* Preuzimanje reklamiranih uređaja moguće je samo uz originalnu servisnu prijemnicu.
Informacije o nabavci i cenama rezervnih delova možete dobiti pitanjem na email: servis@intercom.rs.

InterCom Computers
Zmaj Jovina 2, 35230 Ćuprija
Tel: 035/8477077; PIB: 101371831
Tekući račun: 160-67324-58

Naši
Partneri