Uputstvo za kreiranje i podešavanje PPPoE InterCom

/ Uputstvo za kreiranje i podešavanje PPPoE InterCom
UPUTSTVO ZA KREIRANJE I PODEŠAVANJE PPPoE InterCom KONEKCIJE

Kreiranje PPPoE konekcije je neophodan korak kako bi korisnici InterCom interneta mogli da koristite internet.
Sledeće uputstvo se odnosi na WinXP ali je primenjivo i na Win 98, Win 2000 i ostale operativne sisteme iz porodice Windows.

Otvorit START meni (u donjem levom uglu), potom idite na Control Panel (slika 1.). U control panelu pronanite
ikonicu Network Connection, duplim klikom na nju dobićete prozor sa svim mrežnim vezama na vašem računaru.

U gornjem levom uglu (slika 2) klinite na opciju Create a new connections.

PPPOE_kreiranje_konekcije PPPOE_kreiranje_konekcije
Slika 1. Kontrolna tabla Slika 2. Mrežne veze
PPPOE_kreiranje_konekcije_1 PPPOE_kreiranje_konekcije_2
Slika 3. Kreiranje nove konekcije Slika 4. Biranje tipa konekcije


Kada otvorite opciju Create a new connections kliknite Next. Dobićete dijalog gde birate tip konekcije (slika 3). Obeležite Connect to the Internet i kliknite na dugme Next (slika 4.).

PPPOE_kreiranje_konekcije_3 PPPOE_kreiranje_konekcije_4
Slika 5. Ručno podešavanje konekcije Slika 6. Tip internet konekcije

Zatim, u Dijalog prozoru (slika 5) izaberite Set my connection manually pa potom Next. U sledećem koraku
izaberite Connect using a broadband connection that requires a user na me and password

PPPOE_kreiranje_konekcije_5 PPPOE_kreiranje_konekcije_6
Slika 7. Zadavanje imena konekciji Slika 8. Korisnički podaci

U sledećem dijalogu je potrebno uneti ime konekcije (slika 7), za ime konekcije možete upisati InterComIWIS. Kada kliknete na dugme Next pojaviće se dijalog koji će zahtevati vaše korisničke podatke (slika 8). Upišite vaše korisničko ime i lozinku. Ako želite da svi korisnici vašeg računara mogu da koriste ovu konekciju, čekirajte opciju Use this account name and password when anyone connects to the internet from this computer. Čekirajte i opciju Make this the default Internet connection, kako bi ova konekcija bila prioritetna
PPPOE_kreiranje_konekcije_7 PPPOE_kreiranje_konekcije_8
Slika 9. Završni korak pri kreiranju konekcije Slika 10. Konektovanje

U poslednjem dijalogu je samo potrebno čekirati opciju Add a shortcut to this connection to my desktop, kako bi kreirali prečicu na desktopu (slika 9). Pritiskom na dugme Finish se završava kreiranje InterCom PPPoE konekcije. Pošto je vaša konekcija spremna za korišćenje kliknite na dugme Connect (slika 10).

Naši
Partneri